تاریخ ادبیات

آغاز انتشار: 1388

مجلة تاریخ ادبیات به انتشار مقاله‏ ها، نقدها و آرای اصیل نظری درباره تاریخ ادبیات فارسی و نظریه ‏های مرتبط با آن می‏ پردازد. به علاوه، معرفی نسخه ‏های خطی شاعران و نویسندگان، پژوهش ‏های سبک ‏شناسی ادب فارسی و معرفی شاعران و نویسندگان قدیم و جدید در دستور کار این نشریه قرار دارد. از جمله اهداف اصلی انتشار این مجله معرفی تاریخ ادبیات به عنوان یک حوزه مطالعاتی روشمند دانشگاهی و نظام‏ مندسازی تاریخ ادبیات فارسی می ‏باشد.

سردبیر: دکتر میرمنصور ثروت / استاد پیشکسوت گروه زبان و ادبیات فارسی

نمایه شده در پایگاه داده: Google Scholar و ISC


تصویر صفحه خانگی مجله

اطلاعیه‌ها

 
هیچ اطلاعیه ای منتشر نشده است
 
اطلاعیه‌های بیشتر