palette
تصویر صفحه خانگی مجله

چشم انداز مدیریت بازرگانی

شماره جاری : دوره 17، شماره 35 (1397)، پاییز 1397

شاپا چاپی : 2251-6050

شاپا الکترونیکی : 2645-4149

8e41b0399dc712c 

اهداف و زمینه ها:

انتشار یافته های حاصل از پژوهش ­های انجام شده در حوزه های مرتبط با مدیریت مالي و حسابداري به منظور توسعه نظریه ­های فعلی و ساخت نظریه­ های جدید.

- کمک به تحلیل علمی مسائل مرتبط با مديريت مالي و حسابداري و ارائه راهکارهای عملی برای آنها.

- ایجاد ارتباط بین پژوهشگران حوزه مدیریت مالي و حسابداري و جهت­ دهی به پژوهش­های این حوزه.

محورها:

- بازار سرمايه

- مديريت مالي بنگاههاي اقتصادي

-مهندسي مالي

- مالي رفتاري

- تدوين استانداردهاي حسابداري

- حسابداري اخلاق و جامعه

- حسابرسي در فضاي فناوري اطلاعات و اقتصاد جهاني

- حسابداري قيمت تمام شده

- نظامهاي اطلاعاتي مالي و حسابداري

مخاطبين:

پژوهشگران دانشگاهی در حوزه‌هاي مديريت مالي و حسابداري، مديران صنعت و خدمات در بخشهاي دولتي و خصوصي

پایگاه های نمایه کننده:

  • watch_laterمقالات در دست چاپ

    خوشه بندی و بررسی تطبیقی چشم انداز، ماموریت و ارزش‌های شرکت‌های صنایع غذایی بین المللی و داخلی با رویکرد متن کاوی

    آدرس ایمیل خود را وارد کنید تا بدین وسیله از چاپ مطالب جدید باخبر شوید.

    email