palette

فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی

شماره جاری : دوره 12، شماره 2 (1398)، فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی

شاپا چاپی : 2676-3710

شاپا الکترونیکی : 2645-4041

نمایه شده در پایگاه داده: Google Scholar و ISC

اهداف و زمینه ها:

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی تهران به منظور ارتقای علوم ورزشی در حوزه فیزیولوژی ورزش مجوز مجلهای علمی- پژوهشی تحت عنوان فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی را از سوی دفتر کمسیون نشریات وزارت علوم، اخذ نموده است

 

چشم انداز

 در سال های اخیر رشته فیزیولوژی ورزش گسترش نسبتاً مناسبی داشته است بدلیل افزایش تعداد کارهای پژوهشی اساتید، دانشجویان، مربیان و سایر افراد درگیر در این حوزه، چاپ و انتشار این پژوهش ها به گسترش رشته و همچنین گسترش مرزهای دانش و ورزش کمک شایانی می کند. همچنین انتشار پژوهش ها در این رشته به مربیان و ورزشکاران کمک می کند تا عملکردشان را بهبود دهند نشریه فيزيولوژي ورزش و فعاليت بدني دانشگاه شهید بهشتی در نظر دارد مقالات پژوهشی اصیل (Original Research Articles)، گزارشات موردی (Case Reports) و در گستره پژوهش‌های فيزيولوژي ورزش و فعاليت بدني که قبلاً در هیچ نشریه‌ی داخلی چاپ نشده‌اند، را منتشر نماید.

 

هدف سردبیر، هیات تحریریه و دست اندرکاران این رشته ارتقاء نشریه از لحاظ کمی و کیفی می باشد و امیدوار است طی سال های آینده این نشریه به یک نشریه وزین و معتبر در سطح کشور، منطقه و بین المللی تبدیل شود .


پایگاه های نمایه کننده:

 • پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)
 • whatshotمقالات پر مخاطب
  مقایسه دو روش مکمل‌گیری کراتین و کراتین-گلوتامین بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی و آنتروپومتریکی کشتی‌گیران نخبه تأثیر اجرای یک دوره تمرین مقاومتی بر مسیر پیام رسانی mTOR و p70s6k در عضله اسکلتی موش‌های صحرایی اثر 6 هفته برنامه تمرینی پلایومتریک در آب و خشکی بر توان، چابکی، تعادل پویا و کوفتگی عضلانی بازیکنان بسکتبال تاثیر تمرینات تداومی و تناوبی استقامت عضلانی بر برخی متغیرهای قلبی‌ـ تنفسی و رکورد دوندگان تمرین کرده مقایسه تأثیر یک دوره تمرینات پلایومتریک و مقاومتی - توانی بر عملکرد جسمانی بازیکنان والیبال مقایسه تأثیر دو شیوه تمرین هوازي تداومی و تناوبی و بی تمرینی بر سازگاري هاي عضله قلب بررسی تفاوتهاي رده هاي سنی از نظر ویژگیهاي فیزیولوژیکی و نتایج مسابقات جهانی در والیبال تاثیر 8 هفته مصرف دمنوش آویشن و تمرین شنا بر برخی فاکتورهای عفونی در شناگران دختر 10-13 ساله شهر تهران تأثیر یک جلسه فعالیت مقاومتی دایره‌ای برسطح میوژنین و میوستاتین پلاسما مقایسه تأثیر شش هفته تمرین اختصاصی والیبال روی سطوح نرم و سخت بر توان بی هوازی، پرش عمودی، چابکی و درصد چربی بازیکنان والیبال
  new_releasesآخرین مقالات چاپ شده
  اثر پیش آماده سازی ایسکمی برعملکرد بی هوازی دختران فعال تأثیر چهار هفته تمرین HIIT با مکمل سازی جینسینگ بر توان هوازی، بی هوازی و ترکیب بدنی زنان دارای اضافه وزن و چاقی تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی منتخب بر سطوح سرمی استرادیول، گلوبولین متصل شونده به هورمون جنسی (SHBG) و ترکیب بدن در زنان پیش یائسه چاق و دارای اضافه وزن. تاثیر تمرینات تناوبی شدید و تداومی برعملکرد سلول های بنیادی و ظرفیت خود نوزایی سلول های قلبی رت های نر بالغ بررسی هیستوپاتولوژیک و تحلیل ایمونوهیستوشیمیایی بیان ماکروفاژهای مرتبط با تومور در پاسخ به نیتروز آمین کتون مشتق از تنباکو و تمرین شنای زیر بیشینه تاثیر هشت هفته تمرین ترکیبی بر طول تلومر، فعالیت تلومراز و TRF2 مردان جوان غیر فعال تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی شدید و متوسط برMicroRNA هاي مرتبط با انتقال معکوس کلسترول در موش‌های سالمند نژاد ویستار تأثیر هشت هفته تمرین یوگا بر سطوح سرمی IL-17زنان مبتلابه مولتیپل اسکلروزیس اثر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح نیتریک اکساید و آپلین در زنان مبتلا به پیش پر فشاری خون تاثیر 30 ساعت محرومیت از خواب بر امتیاز تیراندازی و تحریک‌پذیری قشری نخاعی سربازان
  watch_laterمقالات در دست چاپ

  آدرس ایمیل خود را وارد کنید تا بدین وسیله از چاپ مطالب جدید باخبر شوید.

  email