اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

خ

خالدی, پری, كارشناس ارشد حقوق اقتصادي از دانشگاه شهيد بهشتي. (Iran, Islamic Republic of)
خالقی, علی, استاد يار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران. (Iran, Islamic Republic of)
خدمتگزار, محسن, دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
خدمتگزار, محسن, دانش آموخته دکتري حقوق خصوصی. (Iran, Islamic Republic of)
خرازی, کمال, --- (Iran, Islamic Republic of)
خروشی, عبدالعظيم, كارشناس ارشد حقوق خصوصي. (Iran, Islamic Republic of)
خزائی, منوچهر, --- (Iran, Islamic Republic of)
خزانی, منوچهر, --- (Iran, Islamic Republic of)
خسروی, حسن, دانش آموخته دكتري حقوق عمومي. (Iran, Islamic Republic of)
خسروی, حسن, دانش آموخته دکتری حقوق عمومی (Iran, Islamic Republic of)
خشنودی, رضا, مدرس مدعودانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و دادیار دادسرای دیوان عالی کشور
خضری, سید مرتضی, دانش آموخته دکتري حقوق بین الملل. (Iran, Islamic Republic of)
خلف رضایی, حسین, دانشجوي دكتري حقوق بين الملل دانشگاه تهران. (Iran, Islamic Republic of)
خلیفه پور, مریم, قاضي اجراي احكام دادسراي امور جنايي (Iran, Islamic Republic of)
خمامي‌زاده, فرهاد, استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
خمامی زاده, فرهاد, --- (Iran, Islamic Republic of)
خمامی زاده, فرهاد, استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
خندان کوچکی, جمال, دانشجوی دکتری حقوق بین الملل، دانشگاه شهید بهشتی؛ تهران، ایران.
خواجه نوری, یاسمن, دانش آموخته ي دکتري حقوق کیفري و جرم شناسی. (Iran, Islamic Republic of)
خودکار, رضا, دانشگاه علامه طباطبائی

1 - 20 (20)