اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ج

جعفرزاده, قاسم, استاديار دانشكده ی حقوق دانشگاه شهيد بهشتي. (Iran, Islamic Republic of)
جعفرزاده, ميرقاسم, استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
جعفرزاده, ميرقاسم, عضو هيأت علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي (Iran, Islamic Republic of)
جعفرزاده, میر قاسم, --- (Iran, Islamic Republic of)
جعفرزاده, میرقاسم, دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران
جعفرزاده, میرقاسم, استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی. (Iran, Islamic Republic of)
جعفرزاده, میرقاسم, استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
جعفرزاده, میرقاسم, استادیار دانشکده ي حقوق دانشگاه شهید بهشتی. (Iran, Islamic Republic of)
جعفرزاده, میرقاسم, دانشگاه شهيد بهشتي (Iran, Islamic Republic of)
جعفری, شهاب, دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
جعفری, فيض الله, دانش آموخته ي دکتري حقوق خصوصی. (Iran, Islamic Republic of)
جعفری, مجتبی, دانش آموخته ي دکتري حقوق کیفري و جرم شناسی. (Iran, Islamic Republic of)
جعفری, نادر, دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی
جعفری مجد, محمد, دانش آموخته ي دکتري حقوق خصوصی. (Iran, Islamic Republic of)
جعفری چالشتری, محمود, دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق تجاری و اقتصادی بین المللی دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
جعفریان سوته, سیدحسن, کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دامغان و عضو انجمن ایرانی حقوق جزا. (Iran, Islamic Republic of)
جعفری‌تبار, حسن, دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
جلالی, محمد, استاديار دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي (Iran, Islamic Republic of)
جلالی, محمد, استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی. (Iran, Islamic Republic of)
جمالی, قاسم علی, کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشگاه امام صادق (ع) (Iran, Islamic Republic of)
جهانگيري, حميده, داديار دادسراي تهران. (Iran, Islamic Republic of)
جوکار, فضل الله, دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
جيربورگ, نيلز, استاد برجستة حقوق كيفري دانشگاه آپسالا و رييس پيشين دانشكدة حقوق همان دانشگاه (Sweden)

ح

حاجی ده آبادی, احمد, استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی (Iran, Islamic Republic of)
حاجی ده آبادی, احمد, عضو هيأت علمي دانشگاه تهران. (Iran, Islamic Republic of)

226 - 250 (890)    << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>