عناوین مقالات


 
شماره عنوان مقاله
 
دوره 16, شماره 3: پاییز 1392 بررسي فرايند حمايت حقوقي از باز يهاي رايان هاي در نظام مالكيت فكري چکیده   PDF
سعید حبيبا, مجید حسين زاده
 
دوره 18, شماره 4: زمستان 1394 بررسي ماهيت آثار سينمايي چکیده   PDF
سعید حبیبا
 
دوره 16, شماره 2: تابستان 1392 بررسی آمبودزمان اروپایی و تاثیر آن بر شفافیت در نهادهای اتحادیه چکیده   PDF
محمدرضا ویژه, عمران محمدی, فضل الله جوکار
 
دوره 16, شماره 1: بهار 1392 بررسی ابعاد نظریه نظارت بر قوانین در نظام‌های حقوقی معاصر چکیده   PDF
خیرالله پروین
 
دوره 19, شماره 2: تابستان 1395 بررسی اعتبار شرط دریافت یا پرداخت در قراردادهای بین المللی خرید و فروش گاز طبیعی چکیده   PDF
Mehrab Darabpour, Marjan Fazeli
 
دوره 19, شماره 3: شماره 75/پاییز 1395 بررسی اعمال یکنواخت کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ در پرتوی رویه قضایی چکیده   PDF
سرمه بوذرجمهری, عیسی امینی
 
ويژه نامه4 بررسی امکان پذیر بودن حکومت بین المللی قانون چکیده   PDF
عطااله صالحی
 
دوره 15, شماره 3: پاییز 1391 بررسی انتخاب آزادانه شغل در پرتو حق اشتغال چکیده   PDF
سیدعزت الله عراقی, آزاده السادات طاهری
 
دوره 19, شماره 4: زمستان 1395 بررسی انتساب مسئولیت زیست محیطی شرکت‌های چندملیتی فرعی به شرکت‌ اصلی در دعاوی خصوصی چکیده   PDF
سمیه رحمانیان, محمدحسین رمضانی قوام آبادی
 
چهل و چهار بررسی تطبیقی تابعيت اصلی در حقوق ایران و فرانسه چکیده   PDF
فرهاد خمامی زاده
 
چهل و هفت بررسی تطبیقی حق فسخ به عنوان يکی از چاره های قانونی نقض تعهدات قراردادی چکیده   PDF
محسن خدمتگزار
 
پانزده بررسی تطبیقی حقوق اساسی زن در نظام داخلی و بین المللی چکیده   PDF
سید محمد هاشمی
 
دوره 19, شماره 4: زمستان 1395 بررسی تطبیقی ضرورت‌های ناشی از برقراری نظام خاص حمایتی از طرح‌های مد چکیده   PDF
سعید حبیبا, لیلا فخاری
 
ده بررسی تطبیقی نظريه عقيم شدن اقتصادی قراردادهای تجاری چکیده   PDF
حسین میر محمد صادق
 
ویژنامه2 بررسی جايگاه سازمانی دادستان در آيين دادرسی کيفری ایران و فرانسه چکیده   PDF
غلامحسین کوشکی
 
ویژنامه2 بررسی جايگاه سازمانی دادستان در آيين دادرسی کيفری ایران و فرانسه چکیده   PDF
غلامحسین کوشکی
 
ویژنامه2 بررسی جايگاه سازمانی دادستان در آيين دادرسی کيفری ایران و فرانسه چکیده   PDF
غلامحسین کوشکی
 
ويژه نامه3 بررسی جايگاه وجه التزام در کنوانسیون بیع بین المللی کالا(CISG) چکیده   PDF
رضا مقصودی پاشاکی
 
دوره 14, شماره 4: زمستان 1390 بررسی جایگاه مادر ایرانی در انتقال تابعیت به طفل:نقدی بر ماده 976 قانون مدنی ایران و ماده واحده سال 1385 چکیده   PDF
ستار عزیزی, بیژن حاجی عزیزی
 
بیست و يک بررسی جنایت نسل کشی و جنایات بر ضد بشريت در اساسنامه ديوان کيفری بین المللی چکیده   PDF
ابراهیم بیگ زاده
 
دوره 17, شماره 2: تابستان 93 بررسی حق و حکم در حضانت، نفقه و رجوع در طلاق چکیده   PDF
سیدمحمداسماعیل سیدهاشمی, زهراالسادات مرتضوي
 
بیست و نه بررسی خصيصه توکیل پذيری اقرار، شهادت و سوگند با نگاهی انتقادی به تبصره 2 ماده و 35 قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب چکیده   PDF
محمد جواد صفار
 
چهل بررسی فقهی الزام به ادای شهادت در دعاوی کيفری چکیده   PDF
رحيم نوبهار
 
چهل و هشت بررسی ماهوی حقوق مصرف کنندگان در حقوق انگلستان و ضرورت اصلاح کاستی های حمایتی از آنان در حقوق ایران چکیده   PDF
مهراب داراب پور
 
چهل و دو بررسی مبانی مسووليت متصدی حمل و نقل جاده ای کالا در کنوانسيون قزازداد حمل و نقل بین المللی کالا از طريق جاده و مقايسه آن با حقوق ایران و انگليس چکیده   PDF
سید حسین سادات حسینی
 
101 - 125 (759) << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>