سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه شهید بهشتی

محمدنژاد, علی, لشگری, علی اصغر, سلیمانی, منصور. (1391). ارزیابی تحقق پذیری کاربری زمین در طرح های توسعه شهری (مطالعه مورد : طرح تفصیلی منطقه 22 تهران). , 3(4), 94-110.
علی محمدنژاد; علی اصغر لشگری; منصور سلیمانی. "ارزیابی تحقق پذیری کاربری زمین در طرح های توسعه شهری (مطالعه مورد : طرح تفصیلی منطقه 22 تهران)". , 3, 4, 1391, 94-110.
محمدنژاد, علی, لشگری, علی اصغر, سلیمانی, منصور. (1391). 'ارزیابی تحقق پذیری کاربری زمین در طرح های توسعه شهری (مطالعه مورد : طرح تفصیلی منطقه 22 تهران)', , 3(4), pp. 94-110.
محمدنژاد, علی, لشگری, علی اصغر, سلیمانی, منصور. ارزیابی تحقق پذیری کاربری زمین در طرح های توسعه شهری (مطالعه مورد : طرح تفصیلی منطقه 22 تهران). , 1391; 3(4): 94-110.